Czytak Plus

Miło jest nam poinformować, że Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2015” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie - na podstawie umowy użyczenia - urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome lub słabo widzące. Wraz z Czytakiem biblioteka otrzymała bezpłatnie pakiet ponad 1000 cyfrowych książek mówionych, które można posłuchać na urządzeniu Czytak. Wśród tych książek jest wiele nowości

Dzięki temu projektowi Czytelnicy z wadą wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków. Zapraszamy osoby niewidome lub słabo widzące do skorzystania z nowej oferty biblioteki. Chętnych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wypożyczania Czytaka Plus oraz katalogiem książek. Lista audiobooków z każdym rokiem jest coraz większa.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących.
We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla osób z wadą wzroku.

Bożena Pyznarska

 


Regulamin wypożyczania Czytaka Plus
ZAMKNIJ... (c) PiMBP w Lesku, 2015