Dzień Bibliotekarza

Drodzy Czytelnicy!!!

Nie możemy usiąść z Wami przy kawie i powspominać. Dlatego z okazji Dnia Bibliotekarza przedstawiamy Wam nasze wspomnienia związane z leską Biblioteką.

DB

Leska Biblioteka jest kontynuatorką bogatych tradycji bibliotekarskich i czytelnianych na terenie miasta. Źródła podają, że już w XVI w. istniała w mieście biblioteka zamkowa. Była ona szczególnie bogata w XIX i XX wieku, kiedy właścicielami zamku byli hrabiowie Krasiccy. Już od 1869 r. działała w Lesku Czytelnia Mieszczańska im. Adama Mickiewicza, a od początku XX wieku istniała biblioteka Towarzystwa Szkoły Ludowej. W okresie międzywojennym działało w Lesku kilka bibliotek, czytelni i świetlic różnych towarzystw i instytucji, wśród nich także ukraińskie i żydowskie. W okresie II wojny światowej ich działalność została przerwana, a księgozbiory uległy zniszczeniu i rozgrabieniu. O utworzeniu biblioteki w Lesku rozpoczęto myśleć już pod koniec 1946 roku. Organizacją biblioteki w Lesku zajęło się Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, które otworzyło ją 20 grudnia 1946 r., mając komplet złożony z 241 dzieł. Formalnie biblioteka została powołana 3 marca 1947 r., po przejęciu placówki Towarzystwa przez Wydział Powiatowy. Odtąd biblioteka nosiła miano Powiatowej Biblioteki Publicznej. Funkcję kierownika powierzono nauczycielce Marii Petryckiej, pełniła ją do 1968 roku. Oprócz Marii Petryckiej przez 2 godziny dziennie pracowała wówczas Janina Witoszyńska. Pierwszym lokalem biblioteki był jeden pokój w tzw. kamienicy Tomasików. Wyposażenie było niezwykle mizerne – szafa, stolik i krzesło. Rozpoczęło się również tworzenie sieci bibliotek gminnych. W 1948 roku utworzono pierwszą bibliotekę gminną w Baligrodzie i 10 punktów bibliotecznych, prowadzonych społecznie środowiskach wiejskich. Od tego czasu księgozbiór Biblioteki zaczął się powiększać, napływały książki z Naczelnej Dyrekcji Bibliotek. W roku 1949 utworzono bibliotekę gromadzką w Hoczwi. W kolejnych latach powstały następne filie: w Łukawicy (1962 r.), w Średniej Wsi (1963 r.), w Glinnem (1969 r.). Równocześnie z tworzeniem bibliotek gminnych była tworzona sieć bibliotek miejskich. W 1950 r. powstała w Lesku Miejska Biblioteka Publiczna, jej kierowniczką została Stanisława Jankiewicz. W 1953 r. funkcję tę objęła Felicja Janik-Starakiewicz. Funkcje obu Bibliotek zostały podzielone. Biblioteka Powiatowa zajmowała się organizowaniem pracy bibliotek gromadzkich, ich filii i punktów bibliotecznych, natomiast Biblioteka Miejska - upowszechnianiem czytelnictwa w środowisku miejskim. Połączenie obu placówek – w Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną – nastąpiło w 1955 roku. Przez lata swojej działalności, w wyniku kolejnych reform administracyjnych Biblioteka dwukrotnie zmieniała swój status. W latach 1973-75 była Bieszczadzką Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną, a od 1975 do 1990 Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną.

DB

Biblioteka przez cały czas miała trudną sytuację lokalową. W latach 1947-1963 pięciokrotnie zmieniała lokal. W 1963 roku od prywatnego właściciela kamienicy wynajęto 5 pokoi w obecnie zajmowanym budynku. Warunki uległy poprawie, założona została czytelnia. Zabiegi czynione przez ówczesną kierowniczkę, Felicję Starakiewicz wokół dalszego polepszenia warunków lokalowych Biblioteki sprawiły, że kierownictwo biblioteki wojewódzkiej i władze powiatu podjęły decyzję o wykupie kamienicy i zaadaptowaniu jej w całości dla biblioteki. Umowę kupna sfinalizowano w grudniu 1972. W 1973 roku dyrektorem został Jan Gaweł. W 1981 roku funkcję dyrektora objęła Helena Podsobińska. W 1986 r. biblioteka została wpisana do rejestru zabytków. W 2006 r. dyrektorem została Ewa Baranowska. Kierowała biblioteką do 2013 r. W latach 2013-20 funkcję tę pełniła Bożena Pyznarska. Obecną dyrektor jest Maria Petka-Fundanicz

PiMBP Lesko

ZAMKNIJ... (c) PiMBP w Lesku, 2019