Lekcja historii

Już po raz kolejny biblioteka miała przyjemność gościć Macieja Rędziniaka, historyka z rzeszowskiego oddziału IPN. Gość w prelekcji "Sprawiedliwi wśród Narodów Świata" przybliżył leskim ósmoklasistom ważny temat pomocy. Jakiej Polacy udzielali ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej.

ipn

Maciej Rędziniak zaczął wykład zdaniem, że gdyby Adolf Hitler stanął przed sądem, nikt nie skazałby go za Holokaust z powodu braku jakichkolwiek dokumentów świadczących o jego winie. Opowiedział o odznaczeniu cywilnym "Sprawiedliwi wśród Narodów Świata" oraz restrykcyjnych warunkach jego przyznania. Medal ten przyznawany jest przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Jad Waszem w Jerozolimie nie-Żydom, którzy z narażeniem własnego życia ratowali Żydów. Historyk podkreślił, że taka pomoc karana była śmiercią bez sądu, ale mimo to znajdowali się ludzie gotowi podjąć to ryzyko. Żaden z ocalałych w Polsce Żydów nie mógłby przetrwać wojny bez pomocy z polskiej strony.

ipn

Uzupełnieniem wykładu była prezentacja filmu „Historia Kowalskich” (reż. A. Gołębiewski, M. Pawlicki, 2009), przedstawiającego autentyczną historię rodzin Kowalskich i Kosiorów z Ciepielowa pod Radomiem, spalonych żywcem w 1942 r. za pomoc Żydom.

ipn

Maciej Rędziniak zawsze zadaje leskiej młodzieży zadanie domowe. Tym razem zachęcał do zainteresowania się żydowską przeszłością miasta i leskimi Sprawiedliwymi. Wysunął przypuszczenie, że gdyby nie Holokaust, leskie ulice wyglądałyby dziś prawdopodobnie zupełnie inaczej.

A.R.

ZAMKNIJ... (c) PiMBP w Lesku, 2019