Mój przyjaciel... wiersz

Nikomu chyba nie jest obca nauka wierszy i ich recytacja. Wyrabia to naszą pamięć, zaspokaja estetycznie i pomaga pokonywać tremę jeśli recytuje się publicznie. Takie cele miał właśnie konkurs dla dzieci młodszych z klas 0-3, które licznie pojawiły się w Bibliotece Publicznej w Lesku w dniu 9 maja. Na konkurs noszący nazwę Mój przyjaciel … wiersz przybyły dzieci z przedszkoli: Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka, Przedszkole Wesoły Ludek, przedszkole z Ropienki oraz ze szkół podstawowych z miejscowości Bezmiechowa Dolna, Hoczew, Manasterzec, Uherce Mineralne, Wołkowyja.

Tematyka wierszy była rozmaita – najczęściej jednak była to klasyka znanych poetów dla dzieci takich jak, J. Brzechwa, D. Gellner, J. Tuwim, D. Wawiłow.


Była także tematyka regionalna – wiersz o Lesku pięknie wyrecytowała Oliwia uczęszczająca do leskiego przedszkola.


Wszystkie dzieci zasłużyły na duże brawa za piękną recytację oraz odwagę występu przed tak dużą publicznością.


Imprezę swą obecnością zaszczycił Burmistrz – Pan Adam Snarski. Docenił starania dzieci oraz ogromny wkład nauczycieli w proces wychowania i wykształcenia młodego pokolenia.


Życzymy każdemu dziecku pokonywania wszelkich przeszkód i zdobywania życiowych szczytów!

J. Sąsiadek


Regulamin konkursu
ZAMKNIJ... (c) PiMBP w Lesku, 2019